Klinikkens persondatapolitik for patientbehandling

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.

Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

 

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, kan du bede at få din journal fremsendt til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk

Vilkår for modtagelse af Nyhedsbreve

 Nyhedsbrevene er en service, der udbydes af Tandlægerne i Centrum.
Kontakt- og virksomhedsoplysninger:
Tandlægerne i Centrum
Algade 5 4000 Roskilde

Tlf. 46 35 12 43
www.tandicentrum.dk

 

OPLYSNINGER DER INDSAMLES 
For udsendelse af nyhedsbreve mm. indsamler Tandlægerne i Centrum som udgangspunkt alene din oplyste e-mail adresse.
Oplysninger om dit brug af nyhedsbrevene – herunder om nyhedsbrevene åbnes, i hvor lang tid de er åbne, hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes og om der klikkes på links opsamles af vores it-system i en anonymiseret form.
Klikker du på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside og accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies, skal du være opmærksom på, at vi kan indsamle yderligere oplysninger om dig.  Klinikken bruger p.t. ikke cookies og ingen yderligere data opsamles. Skulle vi begynde at benytte cookie,  vil det fremgå tydeligt på hjemmesiden

OPLYSNINGERNE BRUGES TIL 
Når du har tilmeldt dig til vores nyhedsbreve, bruges dine e-mail adresse til udsendelsen af nyhedsbreve som indeholder information om aktuel behandlings info samt  relevante tilbud, konkurrencer samt andet markedsføringsmateriale. Vi vil alene bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores tandklinik og nyhedsbreve.
Herudover anvendes din e-mail adresse ikke til andre formål.
De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevene, bruger vi i anonymiseret form, til at forbedre vores patientservice og gøre os i stand til endnu bedre at kunne målrette og tilpasse indholdet efter modtagernes interesser.
Som udgangspunkt udsendes nyhedsbrev 4 gang årligt. Vi udsender vores nyhedsbrev eller øvrige henvendelser, når vi mener at have noget interessant og nyt at fortælle dig. Vi bestræber os på at begrænse antallet, af nyhedsbreve, så indhold er relevant, aktuelt og ikke fylder hele din indbakke. Generelt kan du forvente at modtage materiale fra os 4 – 6  gange pr. år

OPBEVARING AF OPLYSNINGER 
Dine oplysninger opbevares og behandles fortroligt og sikkert. Vi og de underleverandører vi benytter har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.
Din e-mailadresse opbevares så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse i kontaktlisten for modtagelse af nyhedsmail. Vi kan fra andre sammenhæng have dine oplysninger, disse berøres ikke af en afmelding fra nyhedsbreve. Vi kan derfor fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har.
Efter framelding af vores nyhedsbreve, anonymiseres statistiske data om din brug af nyhedsbrevet og uden mulighed for efterfølgende at de-anonymisere oplysningerne igen.

RETTELSE AF KONTAKTOPLYSNINGER 
Har du rettelser til dine kontaktoplysninger kan du til enhver tid ændre ved enten at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen, eller ved at kontakte os på tlf. 46 35 12 43

AFMELD NYHEDSBREVE OG ANDRE HENVENDELSER 
Nyhedsbrevene kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er findes i nyhedsbrevene du modtager fra os.
Efter framelding af nyhedsbrevene modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Når du har frameldt dig modtager du en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev. Herefter slettes din e-mail adresse i modtagerlisten af nyhedsbrevet.